OGŁOSZENIE
 

Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy
w Toruniu
 
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

  • wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację merytoryczną spotkania edukacyjnego w formie warsztatów pieczenia i dekorowania pierników w Klubie Samopomocy
  • realizację merytoryczną spotkania edukacyjnego w formie warsztatów wykonywania kartek świątecznych w Klubie Samopomocy
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych|.
   
    Zadanie zlecone :

„;Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej  Czerniewice”

Dokumenty do pobrania:
pieczenie pierników
Rozeznanie cenowe:   wersja Word    wersja PDF
Formularz cenowy: wersja Word wersja PDF
kartki świąteczne
Rozeznanie cenowe:   wersja Word    wersja PDF
Formularz cenowy: wersja Word wersja PDF