Historia Parafii

     
 

1981 - Parafia została wyłoniona z parafii pw. Opatrzności Bożej w Toruniu. Kuria Metropolitalna w Gnieźnie wystąpiła do Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z prośbą o zezwolenie na budowę kościoła. Uzyskano tylko pozwolenie na budowę domu katechetycznego.

1982 – Wiosną krzyż na terenie przyszłej budowy poświęcił ks. prymas kard. Józef Glemp.

1983 - Rozpoczęto budowę kościoła. Pracami kierował proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej ks. Jan Sikorski. Jesienią, samowolną decyzją władzy kościelnej, zmieniono funkcję budowanego obiektu z katechetyczno-mieszkalnego na sakralno-katechetyczny z częścią mieszkalną i wykonano dwuspadowy dach nad częścią, gdzie zaplanowano kościół.

1984 - W kwietniu Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej wstrzymał roboty budowlane do czerwca 1986 r. Zgodnie z decyzją Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie z 28 sierpnia przyszły kościół otrzymał wezwanie-tytuł „Matki Bożej Łaskawej”. 8 grudnia ks. prymas kard. Józef Glemp wydał dekret, na mocy którego została erygowana parafia na terenie osiedla Czerniewice i części Brzozy. 18 grudnia do parafii przybył ks. Leon Ulatowski.

1985 - 1 stycznia ks. Leon Ulatowski został mianowany pierwszym proboszczem parafii. Pierwsza Msza święta, w surowych jeszcze murach nowej świątyni, została odprawiona w sobotę przed Niedzielą Palmową. W tym roku został zawieszony główny obraz ołtarzowy Matki Bożej Łaskawej, wykonany przez artystę malarza Wacława Baranowskiego.

1988 - Otynkowano wnętrze kościoła, wykonano drewniany sufit i zainstalowano oświetlenie. 5 grudnia ks. prymas kard. Józef Glemp poświecił mury świątyni i obraz patronki kościoła.

1992 - Parafia od momentu powołania wchodziła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej, ale na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca weszła w skład nowo powołanej diecezji toruńskiej.

1993 - Wykonano marmurową posadzkę kościoła.

1996 - Postawiono kamienno-metalowe ogrodzenie wokół kościoła.

1997-1998 - W otoczeniu kościoła położono chodniki i urządzono kościelny ogród.

1999 – W ogrodzie postawiono dzwonnicę. Zawieszono na niej 430-kilogramowy dzwon, poświęcony 7 czerwca przez papieża Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej w Toruniu. Zostały też wykonane witraże i granitowe schody przed kościołem. Jesienią zostały przeprowadzone misje ewangelizacyjne.

2000 - Zrobiono ławki z oparciami i zainstalowano oświetlenie zewnętrzne kościoła.

2001 - Ścianę główną prezbiterium obłożono zielonym marmurem, wykonano nowe tabernakulum, marmurowy ołtarz, ambonę i kropielnice.

2003 - Wykonano chrzcielnicę. 6 września biskup toruński Andrzej Suski dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. Z tej okazji ufundowane zostały meble do zakrystii, konfesjonały i paramenty liturgiczne.

2010 - Zgodnie z dekretem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego kościołowi nadano 27 sierpnia drugi tytuł: św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Parafii powierzono wówczas relikwie świętego, ofiarowane przez prałata Opus Dei ks. bp. Javiera Echevarríę, który uczestniczył w uroczystości nadania kościołowi drugiego patrona. Relikwiarz jest wyeksponowany w lewej części prezbiterium, nad nim znajduje się obraz św. Josemaríi Escrivy. W związku z podwójnym tytułem kościoła parafia korzysta z przywileju dwóch dni odpustowych: w drugą sobotę maja - wspomnienie Matki Bożej Łaskawej i 26 czerwca – wspomnienie św. Josemaríi Escrivy.

2012 – Kościół otrzymał relikwie św. Jana Pawła II. 25 czerwca przekazał je osobiście ks. abp Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz papieża, pełniący w tym roku posługę arcybiskupa lwowskiego. Relikwiarz jest wyeksponowany w prawej części prezbiterium, nad nim znajduje się obraz papieża (twórcą obrazów św. Josemaríi Escrivy i św. Jana Pawła II jest toruńska artystka Ewa Mika; oba relikwiarze wykonano w warsztacie hiszpańskim). Relikwie papieskie dotarły do Czerniewic z katedry lwowskiej, której ołtarz główny ozdobiony jest wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, zwanej Domagaliczowską. Przed nim w 1656 r. zostały złożone słynne śluby króla Jana Kazimierza.
3-4 września parafia przeżyła nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (obraz dotarł do Czerniewic z Lubicza, a został przekazany do Otłoczyna). Kopię tę wykonał w 1957 r. toruński artysta, profesor Leonard Torwirt, ówczesny dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Została ona poświęcona w Rzymie przez papieża Piusa XII.

2013 – 2 października zmarł ks. Leon Ulatowski, pierwszy i wieloletni proboszcz parafii, pochowany 7 października na cmentarzu Rudackim w Toruniu. 15 października posługę nowego proboszcza parafii rozpoczął ks. Mariusz Stasiak.

2015  -  w marcu powołano Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń - Czerniewice. Jego głównym zdaniem jest prowadzenie osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.

2015 - 2018 - jesienią 2015 roku rozpoczęto prace związane z rozbudową domu parafialnego. Powstała wielofunkcyjna sala wraz z nowoczesnym zapleczem i windą dla osób niepełnosprawnych, kancelaria parafialna oraz mieszkanie i zaplecze gospodarcze.